התכנון ההנדסי, כשמו, הוא השלב בו המהנדסים והאדריכלים הופכים את החלום ואת הרעיונות של היזם או של המאפיין למהות הניתנת למימוש.

תחילתו של התכנון הרעיוני הוא בדף לבן וריק המתחיל להתמלא בצורות ובקווים המשרטטים את הרעיון באופן כזה שיהיה ניתן לביצוע ולהקמה. הפיכת הרעיון הווירטואלי לשרטוט הנדסי הוא למעשה ההנעה של תהליך התכנון ההנדסי, אשר כשלעצמו הוא תהליך מורכב ומשתתפים בו גורמי מקצוע מגוונים, מומחים, יועצים, רגולטורים וגם גורמי רשויות שונים.


התכנון הרעיוני פונקציונאלי, אותו אנו מבצעים במשרדנו, כולל את הפעימות הבאות:

 1. העמקה בפרוגרמה ובאפיון שהכין היזם או שליחיו, או משרדנו. הערות, שאלות ותשובות.
 2. לימוד והכרת האתר או הסביבה בה יוקם הפרויקט, הבנת מגבלות האתר, בחינה של המצב הסטטוטורי, מדידות וחקירות קרקע ותשתיות.
 3. הכנת תזרים תהליכי PFD או תרשים של האלמנטים העיקריים בפרויקט והקשרים ביניהם. התרשים מעובה תוך כדי שיח עם המאפיין וכולל בסוף התהליך מידע הנדסי מלא כגון: שטחי נטו, כמות עובדים או אוכלוסייה אחרת, אופי חומרי גמר, תנאי אקלים מיוחדים, שיכוך מיקרוויברציות, אקוסטיקה, נגישות, בטיחות, ציוד ורהוט עיקריים וכד'. התרשים מגדיר כמובן את הקשרים בין האלמנטים בפרויקט, כגון קשרים תהליכיים של יצור או עיבוד, תנועת עובדים, העברת חומרים, תצפית, מילוט בטיחותי, לוגיסטיקה, בקרת איכות ועוד.
 4. תכנית מערך Layout של המתחמים השונים בפרויקט, הנובעת מן התרשים הנ"ל. זו תכנית חד קווית המגדירה חלופות למערך הפונקציונאלי התואם ככל הניתן לתרשים ולקשרים, במגבלות האתר והסביבה. החלופות מנותחות ביחד עם המזמין והמומחים שלו על פי כמה קריטריונים, עד לבחירת החלופה המיטבית, כלהלן:

  • מידת ההתאמה לתרשים מבחינת הקשרים והשטחים.
  • מידת ההתאמה לרגולציה הקובעת (למשל, שיקולי GMP , שיקולי בטיחות ועוד)
  • תחזוקתיות, תפעול, שרות, שינוע ציוד.
  • תנאי שרות לעובדים, אור טבעי, תברואה, קשרי עין, גהות וכד'.
  • אומדני עלות
  • מגבלות הקמה בלוח הזמנים המוגדר Constructability.
 5. שילוב החלופה הנבחרת למערך במתחמים השונים, לתוך התכנון האדריכלי המתגבש תוך כדי התהליך.

מכאן ואילך מתחיל שלב התכנון המלא ובראשו התכן האדריכלי, תוך שילוב מקצועות ההנדסה העיקריים – שלד הבניין, מערכות אקלים (מיזוג האוויר), חשמל, תקשורת, בקרה, תברואה, גילוי וכיבוי אש, נוזלים וגזים, בטיחות, נגישות, קיימות, אקוסטיקה, מתקני הרמה, שינוע, לוגיסטיקה, מערכות מיגון וביטחון ועוד ועוד.