בנייני ציבור, כשמם, מיועדים לשרת ציבור. הם כוללים בנייני משרדים, בנייני מסחר וקניות, תרבות, פנאי ואחרים.
בניינים אלו מתאפיינים בשימושים משולבים, בפניה לציבור משתמשים ולקהל הרחב, זאת בניגוד לבניינים המוקמים למטרה פרטית או למטרה מוגדרת לשימוש יחיד, כגון מפעל או מעבדה או בניין מגורים.

האיפיון של הבניין נקבע על פי השרות אותו הוא מיועד לתת. יחד עם זאת תמיד יושם דגש על ניראות ועיצוב, על בטיחות הקהל והמשתמשים, על גמישות בשימושים ככל הניתן ועל דרכי התנועה והנגישות של המשתמשים בבניין.