תעשיית הייטק הוא שם כללי לתעשייה טכנולוגית עתירת ידע. בתעשייה זו משמשות טכנולוגיות עילית ברוב תהליכי היצור, בתהליכי בקרת האיכות ובתהליכי הפיתוח. הקצב המהיר של ההתפתחויות הטכנולוגיות דורשות מתקנים ברמה הנדסית גבוהה ויחד עם זאת מקנה גמישות לשינויים מהירים בתהליכים ובמהות המערכות והמתקן עצמו.