מתקנים לאחזקה, לגידול ולעריכת ניסויים טרום קליניים בחיות מעבדה, כשרות למחקרים בתחום מדעי החיים.

בניין הנושא אופי של מתקן ייעודי העובד תחת כללי רגולציה מחמירים על פי תקנים בין לאומיים ונהלי בטיחות וגהות קשוחים.
העמידה בכללים הללו מבטיחה אמינות והסמכה לחיות המעבדה ולניסויים המתנהלים בבניין.
חומרי מבנה מיוחדים ועמידים, מערכות אלקטרומכניות מורכבות, שילוב אלמנטים לוגיסטיים להזנה, פינוי שפכים ופסולת וכן מערכת מורכבת של שמירה על גהות העובדים ובריאות החיות.