בניינים ומתקנים עבור הצבא ומערכת הביטחון והמודיעין על שלוחותיה.
מתקנים ייעודיים ומיוחדים הנבנים למטרה מוגדרת, לעיתים מוגנים ולעיתים תת קרקעיים.
התוכן הייעודי מחייב רמה טכנולוגית גבוהה של המערכות ושל שיטות הבניה.

האיפיון משתנה מבניין לבניין על פי ייעודו. במקרים רבים מדובר במתקן מורכב טכנולוגית הכולל דיסציפלינות רבות הקשורות ביניהן .
לא יימסר פרוט.