מתקנים המספקים שירותים לוגיסטיים מבוקרים ואמינים למפעלי יצור או לחברות הפצה. השירותים הלוגיסטיים נדרשים לכל שלבי היצור וההפצה, החל מאחסנה מבוקרת של חומרי גלם, ציוד יצור, מוצרים בתהליך, מוצרים בהשהיה (קרנטינה), חומרי אריזה ושילוח ומארזים להפצה.

בניינים או מבני עזר הכוללים מערכות אחסנה ברמת אוטומציה משתנה, מערכות בדיקה ואישור של חומרי גלם או חומרי אריזה לפני אחסנה, מערכות שינוע ברמות שונות, מתקני ליקוט, מתקני אריזה, ומתקני פריקה וטעינה של משאיות ומכולות, ברמות שונות.
כיום מתאפיינים המתקנים הלוגיסטיים במערכות בקרה מתקדמות, אוטומציה ברמה גבוהה מאד, מערכות שליטה מורכבות, מערכות אופטימיזציה לאחסנה ולתיזמון פעולות.
בניין לוגיסטי מתקדם אינו אלא "קופסא" המגינה מפני פגעי מזג האוויר ומפני שריפות או מפגעים אחרים, על מערכות אחסנה מתוחכמות ומבוקרות.