תכליתן לבדוק מוצרים או מוצרי ביניים, בשלבי היצור השונים בתעשיות השונות – פארמה, הייטק, יצור חומרים ומוצרים לתעשיות אחרות וכד'. לרוב על פי נהלים קבועים המוכתבים על ידי הרגולטור וכללי היצור המיטבי – כללי GMP

מתאפיינות בנהלים קבועים וסדר פעולות קבוע ומחייב – עבור כל מוצר בנפרד. מבנה ארגונית ברור וקבוצות עבודה משימתיות ומקצועיות, כמויות ציוד גדולות יחסית שמטרתם לעקוב אחר קצב היצור מבלי לעכב ומבלי שיהוו צוואר בקבוק בתהליך התעשייתי.